Openingstijden

Het depot is op werkdagen toegankelijk voor bezoek, maar men dient een afspraak te maken.

Het depot biedt verschillende mogelijkheden: 
   - het bekijken en bestuderen van specifieke vondsten
   - het uitzoeken van bruiklenen 
   - het bekijken van de vergelijkingscollectie (in opbouw) 
   - rondleidingen (in groepsverband) 
   - raadplegen van de bibliotheek 
   - gebruik van het depot als "werkplek" voor amateurs  

Bezoekersruimte

De bezoekersruimte van het Noordelijk Archeologisch Depot is elke woensdagmiddag geopend tussen 13.00 en 16.00 uur.

Om 14.00 uur wordt een rondleiding verzorgd door één van de medewerkers van het depot. Wilt u deelnemen aan de rondleiding,
dan kunt u zich verzamelen bij de ingang van de bezoekersruimte.

Herinrichting 2e loods

In verband met de herinrichting van de 2e loods is een deel van het vondstmateriaal van de provincies Groningen en Friesland 
vanaf heden niet beschikbaar voor onderzoek, bruiklenen of fotografie.

Indien u een aanvraag doet, kan het voorkomen dat een deel van het materiaal niet beschikbaar is. We denken in dat geval
graag met u mee of we een alternatief aan kunnen bieden. 

Op basis van de huidige planning gaan we er van uit dat het materiaal vanaf juni 2018 weer beschikbaar is.


Contactinformatie

Bezoekadres:
Nieuweweg 76
9364 PE Nuis

Telefoon: 0594-644000

Email: nad.nuis@provinciegroningen.nl

Vanaf heden is het Noordelijk Archeologisch Depot ook te vinden op Facebook.