Toegankelijkheid

Deze website is op 29 februari 2024 getoetst op digitale toegankelijkheid door Accessibility. Het toegankelijk maken van deze website is onderdeel van een groter project, waarbij alle websites waar de provincie Groningen (mede-)opdrachtgever van is, getoetst worden.

De bevindingen uit dit onderzoek lossen we zo veel als mogelijk op. Hierna volgt een hertoets van Accessibility. Zij maken vervolgens een rapport op dat wij medio 2024 op deze pagina publiceren. 

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan documenten zoals Pdf-bestanden en video's. We kunnen op dit moment niet garanderen dat deze allemaal aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Er wordt intensief gewerkt om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel zo is. 

Daarnaast is onze huidige collectie van ruim 20.000 items ook niet volledig digitaal toegankelijk. Het is voor ons niet mogelijk om al deze items digitaal toegankelijk te maken. Bij het toevoegen van nieuwe items gaan we hier wel de regels van digitale toegankelijkheid zo veel als mogelijk op toepassen.