Bruikleen

Wilt u archeologische voorwerpen voor onderzoek of expositie in bruikleen nemen? Dat kan onder enkele voorwaarden. Musea, universiteiten, bedrijven en andere (private)onderzoekers kunnen vondsten uit het Noordelijk Archeologisch Depot voor kortere of langere duur in bruikleen nemen.

Aanvraag bruikleen

Een bruikleenverzoek kan als volgt ingediend worden:

  • U geeft globaal aan wat u wilt onderzoeken of exposeren, waarna in overleg met de depotbeheerders een vondstselectie wordt gemaakt. Neem contact met ons op.
  • U maakt zelf een vondstselectie via onze collectiepagina, die u naar ons mailt. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden voor een bruikleen te bespreken. Hiervoor is het voor ons belangrijk om de inventarisnummers van de betreffende voorwerpen te weten. Deze kunt u vinden in onze collectie. Doorzoek de collectie.

Bruikleenvoorwaarden

Op een bruikleenaanvraag zijn voorwaarden van toepassing. We adviseren u deze eerst te lezen.

Naar voorwaarden